Ogłoszenie – Przetarg Kamyk

Syndyk Dolcan Plus S.A.
Katarzyna Uszak
Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk
Adres do korespondencji:
Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
 

Do wszystkich zainteresowanych
współwłaścicieli nieruchomości

 

PISMO SYNDYKA

Działając jako syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości z siedziba w Gdańsku, informuję, że Sędzia Komisarz zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości samodzielnych niewyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych, położonych w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja oraz ul. Kamykowej, określonych łącznie w warunkach przetargu jako inwestycja pn. „Kamyk Zielony”. Termin przetargu został wyznaczony na dzień 20 listopada 2018 r.

Przetargiem objęte są także udziały w nieruchomościach, których jesteście Państwo współwłaścicielami, w szczególności w postaci Udział 32/130 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/9, 21/25, 21/50, 21/3, 21/58, 33/19 z obrębu 4-16-35 o łącznej powierzchni 3213 m2, położonej w Warszawie przy ul. Kamykowej, dzielnica Białołęka, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA3M/00491033/6.

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 313 ust. 6 prawa upadłościowego w zw. z art. 1005 kodeksu postępowania cywilnego syndyk informuje Państwa – jako współwłaścicieli nieruchomości, w których udziały będą podlegały sprzedaży w przedmiotowym – postępowaniu przetargowym o ogłoszeniu przetargu i zamiarze sprzedaży udziałów w nieruchomościach.

Szczegóły w postaci regulaminu przetargu oraz ogłoszenia znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz dolcan.pl.

Z poważaniem